Loading

 

AKYURT GIDA İNŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Akyurt Gıda İnşaat Sanayı Ve Tıcaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

 

 

Sayın İlgili,

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz.

 

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

 

A.  KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz şirketimizin internet sitesi ve internet sitemizde bulunan iletişim aracılığıyla yapılan başvuru, öneri veya şikayetler vasıtasıyla sözleşme kurulması ve ifası hukuki sebepleri ile işlenmektedir.

 

 

B.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından;

 

1.            Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

2.            İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 

3.            Sair her türlü yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 

 

Amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

 

C.    KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz’in varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; hukuki uyuşmazlık söz konusu olması halinde şirket avukatlarımıza, danışmanlarımıza ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

D. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için http://www.akyurt.com.tr/ internet sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Anadolu Bulvarı Meka İş Merkezi No:5 Kat:2 Yenimahalle / Ankara adresine,  yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden musteriiliskileri@akyurt.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

 

 

                                                 

 

icon-marker icon-kasap icon-manav icon-sarkuteri icon-firin icon-incele icon-arrow-left icon-arrow-right icon-bulten icon-facebook icon-twitter icon-mail icon-phone icon-fikrialem icon-indir icon-youtube-play icon-google-plus icon-linkedin icon-search-plus icon-instagram